Sorggrupper.no

Sandefjord kommune

Tilbud i Sandefjord kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.


Sted: Eik kirke

Telefon: 93401955

E-post: ole.hafell@re.kirken.no

Den norske kirke og Sykehuset i Vestfold

Samtalegrupper for barn og ungdom som har mistet nære pårørende. Tilbud hvert semester: 6 samlinger på tirsdag i oddetallsuker med oppstart i januar og september. Kl.17-18:30. Aldersinndeling i gruppene. Foreldre/voksne har ikke organisert tilbud her men tilbys en kopp te/kaffe mens de venter. Samlingene starter med felles pizza kl.17 før vi deler oss inn i grupper. Temaer for gruppesamlingene kan være Hva er sorg, Hvordan kroppen sørger og Min historie. Vi jobber med temaene gjennom samtale, lek og aktiviteter. Hver gruppe ledes av to voksne. Gruppeledere er bl.a sykehusprest Liselotte Wettby, sosionom Ellen Kirkebø Landa, diakon Dag Litleskare og diakon Ole Hafell. Barn og ungdom fra hele Vestfold er velkomne.

Sted:

Telefon:

E-post: lubvestfold@gmail.com

Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Vestfold fylkeslag inviterer til jevnlig treff for medlemmer og ikke-medlemmer i LUB Vestfold. Alle om har mistet barn er velkomne. Sted varierer. Ta kontakt på post@lub.no LES MER: lub.no/fylkeslag/vestfold

Sted: Sandar menighetshus

Telefon: 41544801

E-post: amk@sandefjord.kommune.no

Samtalegrupper for ungdom 6-18 år

Samtalegrupper for barn som har mistet foreldre/søsken. Barnegruppe arrangeres på Tjølling familiesenter, Larvik, ungdomsgruppe i Sandefjord.

Sted: Sandefjord

Telefon: 33 45 44 56

E-post: lise.strandberg@sandefjord.kirken.no

Sandefjord menighet

Kirken i Sandefjord/Sandar har tilbud om sorggruppe for deg som har mistet noen som stod deg nær.Vi inviterer til en åpen samling i mars, men kan også starte kontinuerlig når vi har 3 til 6 deltagere. Fokus er å dele følelser og opplevelser i forbindelse med tapet. Gruppen er åpen for alle uansett verdi- og livssyn.

   Sorggrupper.no er drevet av

 

 

 

Siden er finansiert av