Sorggrupper.no

Oslo kommune

Tilbud i Oslo kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.


Sted: Kontor Sorgtjenesten:

Telefon: 40448905

E-post: sorg@fransiskus.no

Fransiskushjelpen

Sorggrupper for foreldre som har mistet barn. Ulike grupper for tap i sykdom, ved selvmord eller i rusrelaterte dødsfall. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere med egn sorgerfaring eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke etter arbeid. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

Sted: Kontor Sorgtjenesten:

Telefon: 40448905

E-post: sorg@fransiskus.no

Fransiskushjelpen

Sorggrupper for etterlatte ved selvmord - ved tap av foreldre, søsken, ektefeller eller andre nære. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere med egen sorgerfaring eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke etter arbeid. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

Sted: Kontor Sorgtjenesten:

Telefon: 40448905

E-post: sorg@fransiskus.no

Fransiskushjelpen

Sorggrupper for eldre (over 60, pensjonister) som har mistet ektefelle, kjæreste, partner, samboer ved naturlig død. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere med egn sorgerfaring eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke etter arbeid. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

Sted: Kontor Sorgtjenesten:

Telefon: 40448905

E-post: sorg@fransiskus.no

Fransiskushjelpen

Sorggrupper for voksne i alder 20-40 og 40-65 for dem som har mistet kjæreste, partner, samboer eller ektefelle ved naturlig død.Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere med egn sorgerfaring eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke etter arbeid. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

Sted: Kontor Sorgtjenesten:

Telefon: 40448905

E-post: sorg@fransiskus.no

Fransiskushjelpen

Sorggrupper for yngre (18-30) som mistet foreldre eller søsken. Gruppen tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeleder som selv har erfaring med sorg eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver tredje uke 18-20. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

Sted: Kontor Sorgtjenesten:

Telefon: 40448905

E-post: sorg@fransiskus.no

Fransiskushjelpen

Sorggrupper for voksne som har mistet foreldre eller søsken. Gruppene tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere med egn sorgerfaring eller fagkunnskap. Møter hos Fransiskushjelpen hver 3. uke etter arbeid. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

Sted: Kontor Sorgtjenesten:

Telefon: 40448905

E-post: sorg@fransiskus.no

Fransiskushjelpen

Sorggrupper for foreldre som har mistet (voksne) barn med rusproblemer. Gruppen tar imot nye fortløpende om det er plass. Ledet av to frivillige gruppeledere som selv har erfaring med sorg etter barn med rusproblemer. Møter hos Fransiskushjelpen etter arbeidstid hver tredje uke. Kontakt koordinator Marianne Sandsdalen.

Sted: Haugerud kirke

Telefon: 23629748

E-post: post.haugerud@oslo.kirken.no

Haugerud menighet

Det blir oppstart av sorggruppe i Haugerud Kirke, torsdag 19.april kl. 17.00. Gruppa blir ledet av sokneprest i Furuset, Leif Jørn Hvidsten og diakon i Haugerud, Hilde Kirkebøen Vi ser for oss en gruppe på 4-8 personer som møtes 5 ganger i løpet av våren. Vi har en enkel samtaleform over en kopp kaffe og te. Vi forbereder noen temaer som kan være er aktuelle når en opplever sorg, men alle får muligheten til å snakke om sin opplevelse og dele det de har på hjertet. Det viktigste er kanskje likevel å få noen å dele sin smerte og sorg med.

Sted: Høybråten kirkes menighetshus

Telefon: 23629680

E-post: karen.elisabeth.dahl@oslo.kirken.no

Høybråten menighet

Vi inviterer deg som har mistet en av dine kjære til sorggruppe med oppstart 15. oktober kl. 17.00-18.30. Det blir ca 6 samlinger. Dette er et fellesprosjekt mellom Ellingsrud, Fossum, Furuset, Haugerud, Høybråten og Stovner menigheter. Denne gruppen blir ledet av diakonen i Furuset menighet og diakonen i Høybråten menighet. Ta gjerne kontkat for spørsmål. påmelding innen 3. oktober.

Sted: Majorstua

Telefon: 22545200

E-post: post@lub.no

Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Tilbud om sorggrupper for foreldre som har mistet barn i Oslo og Akershus. Likepersonsgruppene ledes av to foreldre som selv har et barn for lite. LUBs lokaler på Majorstua

Sted: Espresso House

Telefon: 22 54 52 00

E-post: post@lub.no

Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Møteplass for foreldre som har mistet barn hver første tirsdag i måneden kl 18-20. Ingen påmelding For mer info, ta kontakt på post@lub.no eller besøk vår nettside: lub.no/oslo-akershus

Sted: Nordberg kirke, diakonkontoret

Telefon: 23629498

E-post: ashild.stordrange@oslo.kirken.no

Nordberg menighet

Selvhjelpsgruppe for voksne som har mistet ektefelle/ samboer. Vi møtes 1,5 - 2 timer annenhver uke. Samlingene går ut på å dele tanker og følelser knyttet til den man har mistet og livet slik det fortoner seg nå. Målet er at deltakerne skal få møte andre i samme situasjon og hjelpe hverandre til å leve videre med sorgen så godt det lar seg gjøre.

Sted: Nordstrand menighetssenter

Telefon: 468 468 78/ 23 62 98 08

E-post: io348@kirken.no

Nordstrand og Ljan menigheter

Sorggruppe på dagtid for mennesker som har mistet kjæreste, ektefelle, samboer eller partner. Tilbudet ledes av en psykiatrisk sykepleier og en diakon. Gruppen samles hver fjerde tirsdag fra kl. 11:30 - 13. Ny oppstart 1.september 2015.

Sted: Ullevål sykehus,oslo

Telefon: 23015389

E-post: sorgstotte@ulleval.no

Sorgstøttetilbudet for barn og unge

Tilbud til barn og unge etter dødsfall av familie/venn etter sykdom og brå dødsfall. Vi tilbyr familiesamtaler,individuelle samtaler,aldersinndelt gruppetilbud for barn og unge (3-18 år) samt foreldregruppe med fokus på ivaretagelse av barna.

Sted: Voksen kirke

Telefon: 40814485

E-post: ko233@kirken.no

Vestre Aker prosti

Sorggruppe for voksne. Møtes hver 3. uke kl.16.30-18.00 i Voksen kirke. Kontinuerlig inntak og tilbud om en uforpliktende individuell samtale før oppstart. Man følger gruppeløpet gjennom 10 samlinger. Gruppen ledes av diakon og sykepleier.

Sted: Bislett, Oslo

Telefon: 40850014

E-post: hege@utpust.no

Yoga for deg som har mistet barn

10 ukers kurs som passer for alle som har mistet et barn. Kurset passer for deg som mistet nylig eller for mange år siden, om du mistet barnet ditt i magen eller et større barn som fikk leve en stund. Den fysiske yogaen blir tilrettelagt gruppen og den passer for alle. Starter mandag 19 september på Zanti. Bindene påmelding via hege@utpust.no innen 10 august.

   Sorggrupper.no er drevet av

 

 

 

Siden er finansiert av