Sorggrupper.no

Bergen kommune

Tilbud i Bergen kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.


Sted: Fana

Telefon: 55 36 22 85

E-post: linda.bardsen@bergen.kirken.no

Fana prosti, Den norske kirke

Sorggrupper startes opp hvert halvår i nov./des. og i mai/juni - så sant nok deltakere melder seg. To gruppeledere og 4-6 deltakere, møtes hver 14. dag 10-12 ganger. Selvhjelpsgrupper hvor man møter andre i samme situasjon. Åpent for alle uansett livssyn. Gratis.

Sted: Kreftforeningen

Telefon: 07877

E-post: britt.ingunn.saevig@kreftforeningen.no

Kreftforeningen

Treffpunkt - en møteplass for barn og ungdom som pårørende med sosialt samvær, lek, aktivitet og samtale. Annenhver tirsdag, like uker, kl 17.30 - 19.30. Tilbudet er gratis.

Sted: Bergen Sentrum

Telefon:

E-post: marit.galta.opheim@bkkfiber.no

Landsforeningen uventet barnedød

Møteplassen er ustrukturerte og åpne sorggrupper for de som har mistet barn i svangerskapet eller i løpet av de første leveårene. Gruppen blir ledet av foreldre som selv har mistet barn og som har gjennomført LUB sitt kurs i frivillig sorgstøttearbeid og ledelse av sorggrupper. Deltakelse er gratis og alle er velkomne! Vi satser på å arrangere 5-6 møter i løpet av året. Sted: Nymark Grendahus, vis a vis Brann Stadion, Idrettsveien 56 MER INFO: lub.no/fylkeslag/hordaland

Sted: Sverresborg, Bergenhus festning

Telefon: 95257537

E-post: marit.galta.opheim@bkkfiber.no

Landsforeningen uventet barnedød, Hordaland fylkeslag

Møteplassen arrangeres fem til seks ganger i løpet av året. Dette er et sorgstøttetilbud for de som har mistet barn i svangerskapet eller i løpet av de første leveårene. Gruppen blir ledet av foreldre som selv har mistet barn og som har gjennomført Landsforeningen sitt kurs om frivillig sorgstøttearbeid og ledelse av sorggrupper. Neste møte er: TIRSDAG 10 mai 2016 kl 18.30. TEMA:"Førstehjelp på barn" Deltakelse er gratis og alle er velkomne. Støttet av Extrastiftelsen

Sted: Bergen sentrum

Telefon: 55596180

E-post: email@krisepsyk.no

Senter for Krisepsykologi

Senter for Krisepsykologi har sorggrupper for barn mellom 8 og 13 år, som har mistet foreldre eller søsken. Tilbudet er gratis. Ta kontakt for å høre mer om oppstartsdatoer. Test.

Sted: Bergen sentrum

Telefon: 55596180

E-post: email@krisepsyk.no

Senter for Krisepsykologi

Senter for Krisepsykologi har sorggrupper for ungdom mellom 13 og 18 år, som har mistet foreldre eller søsken. Tilbudet er gratis. Ta kontakt for å høre mer om oppstartsdatoer.

Sted: Bergen sentrum

Telefon: 55596180

E-post: email@krisepsyk.no

Senter for Krisepsykologi

Senter for Krisepsykologi har sorggrupper for foreldre som har mistet barn under 18 år. Det er en egenandel på 320 kr pr person pr møte. Deltakerne (en pr par) må ha henvisning fra lege. Ta kontakt for å høre mer om oppstartsdatoer.

Sted: Bergen sentrum

Telefon: 55596180

E-post: email@krisepsyk.no

Senter for Krisepsykologi

Senter for Krisepsykologi har sorggrupper for foreldre som har mistet unge voksne barn mellom 18 og 30 år. Det er en egenandel på 320 kr pr person pr møte. Deltakerne (en pr par) må ha henvisning fra lege. Ta kontakt for å høre mer om oppstartsdatoer.

Sted: Bergen sentrum

Telefon: 55596180

E-post: email@krisepsyk.no

Senter for Krisepsykologi

Sorgsenteret ved Senter for Krisepsykologi har sorggrupper for enker/enkemenn og partnere som har mistet ektefelle eller partner. Det er en egenandel på 320 kr pr møte. Deltakerne må ha henvisning fra lege. Ta kontakt for å høre mer om oppstartsdatoer.

Sted: Bergen sentrum

Telefon: 55596180

E-post: email@krisepsyk.no

Senter for Krisepsykologi

Senter for Krisepsykologi har sorggrupper for voksne som har mistet en nær person. Det er en egenandel på 320 kr pr person pr møte. Deltakerne må ha henvisning fra lege. Ta kontakt for å høre mer om oppstartsdatoer.

   Sorggrupper.no er drevet av

 

 

 

Siden er finansiert av