Sorggrupper.no

Den norske kirke og Sykehuset i Vestfold

Samtalegrupper for barn og ungdom som har mistet nære pårørende. Tilbud hvert semester: 6 samlinger på tirsdag i oddetallsuker med oppstart i januar og september. Kl.17-18:30. Aldersinndeling i gruppene. Foreldre/voksne har ikke organisert tilbud her men tilbys en kopp te/kaffe mens de venter. Samlingene starter med felles pizza kl.17 før vi deler oss inn i grupper. Temaer for gruppesamlingene kan være Hva er sorg, Hvordan kroppen sørger og Min historie. Vi jobber med temaene gjennom samtale, lek og aktiviteter. Hver gruppe ledes av to voksne. Gruppeledere er bl.a sykehusprest Liselotte Wettby, sosionom Ellen Kirkebø Landa, diakon Dag Litleskare og diakon Ole Hafell. Barn og ungdom fra hele Vestfold er velkomne.


Dette er en sorggruppe for barn under 18 år.


Dette er en faglig styrt gruppe. Slike grupper har gjerne en faglig begrunnelse og ledere, men trenger ikke å ha en terapeutisk målsetting.


Sted: Eik kirke

Telefon: 93401955

E-post: ole.hafell@re.kirken.no


Adresse:

Jutulveien 17
3122 Tønsberg


Se i kartØnsker du kontakt med denne sorggruppetilbyderen?

Bruk skjemaet for å sende e-post direkte


Forklaring til skjemaet

 

Ønsker du mer informasjon om sorggruppetilbudet ber vi om at du tar direkte kontakt med den enkelte tilbyder.

Ditt navn

Ditt telefonnummer:

Din e-post adresse:

Din beskjed:

   Sorggrupper.no er drevet av

 

 

 

Siden er finansiert av