Sorggrupper.no

Tromsø kommune

Tilbud i Tromsø kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.


Sted: Tromsø

Telefon: 22 54 52 00

E-post: post@lub.no

Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Tilbud om sorggruppe eller møteplass for foreldre som har mistet barn ved behov. For mer info og grupper og treffsteder: Se lub.no/fylkeslag/troms

Sted: Tromsø sentrum

Telefon: 97097905

E-post: mersland.vo@gmail.com

Mersland Veiledning og Oppfølging

Sorghjelpsgruppe for deg som sørger. Gruppen du møter vil være sammensatt av personer som er voksne, felles for dere er sorgen. Det vil bli tilbud på 10 kurskvelder(også dagtid), på møtene vil det bli presentert ulike temaer for deg som sørger. Målet er å gi deg kunnskap og en bedre hverdag. Og møte andre sørgene. Nye grupper har oppstart april 2017. Det vil være en egenandel på 250,- pr kveld. Gruppen vil ledes av Ellen Mersland som har erfaring og kompetanse fra sorgarbeid i grupper og individuelt.

Sted: Universitetet i Tromsø

Telefon: 91342023

E-post: tor.stranda@uit.no

Rådgivningen og Studentpresttjenesten ved Universitetet i Tromsø

Åpen sorggruppe for studenter. Deltaker velger selv når han/hun er klar for å slutte. Sorgfortellinger og kunstterapi. Fast ramme rundt møtene. Ledes av studentprest og psykolog. 4-8 deltakere møtes 2 t med 14d mellomrom. Drevet kontinuerlig siden 1997

Sted: Tromsdalen menighetshus

Telefon: 97031104

E-post: Vigdis.mellem@kirken.tromso.no

Tromsøysund Menighet

For deg som har mistet en som står deg nær. Samtalegruppe.Hjelp til selvhjelp. Et fristed å komme til . Livssynsnøytralt. Tapet kan være tilbake I tid.Et tilbud tilbyr og området rundt. Gruppeledere: Vigdis Iren Mellem, Randi Brenn Skjærvik og Christine Hegrand. Oppstart 8.septemer 2016. Hver 14.dag. Påmelding snarest innen 26.august. Kontakt diakon Vigdis Iren Mellem tlf.97031104. Det hjelper å snakke om det.❤

   Sorggrupper.no er drevet av

 

 

 

Siden er finansiert av