Sorggrupper.no

Hå kommune

Tilbud i Hå kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.


Sted: Sandnes/Sola/Jæren

Telefon: 91151070

E-post: solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no

Den Norske kirke

Sorggrupper ved tap av ektefelle/samboer. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsn�ytrale

Sted: Sandnes/Sola/Jæren

Telefon: 91151070

E-post: solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no

Den Norske kirke

Sorggrupper for ungdom (13-20 �r) ved tap av foreldre eller s�sken. Organiseres av diakoner. ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsn�ytrale.

Sted: Sandnes/Sola/Jæren

Telefon: 91151070

E-post: solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no

Den Norske kirke

Sorggrupper for voksne barn (fra 20 �r og oppover) ved tap av foreldre eller s�sken. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsn�ytrale.

Sted: Sandnes/Sola/Jæren

Telefon: 91151070

E-post: solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no

Den Norske kirke

Sorggrupper for foreldre ved tap av voksne barn (fra 13 �r og oppover) ved sykdom eller ulykke. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsn�ytrale

Sted: Sandnes/Sola/Jæren

Telefon: 91151070

E-post: solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no

Den Norske kirke

Sorggrupper for voksne ved tap av barn eller ektefelle/samboer ved selvmord. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. livssynsn�ytrale.

   Sorggrupper.no er drevet av

 

 

 

Siden er finansiert av