Sorggrupper.no

Stavanger kommune

Tilbud i Stavanger kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.


Sted: Stavanger

Telefon: 51 91 71 45 / 51 84 04 00

E-post: btyvand@stavanger.kommune.no

Den norske kirke

Sorgstøttegrupper ved tap av ektefelle/samboer. Organiseres av diakoner, ledes av 2 pers. med kunnskap om/erfaring med sorg. Livssynsnøytrale

Sted: Stavanger

Telefon: 51 91 71 45

E-post: btyvand@stavanger.kommune.no

Den norske kirke

Sorgstøttegrupper for voksne ved tap av foreldre. Organiseres av diakoner, ledes av 2 pers. med kunnskap om/erfaring med sorg. Livssynsnøytrale

Sted: Stavanger

Telefon: 51 91 71 45 / 51 84 04 00

E-post: btyvand@stavanger.kommune.no

Den norske kirke

Sorgstøttegrupper ved ulike tap i voksen alder. Organiseres av diakoner, ledes av 2 pers. med kunnskap om/erfaring med sorg. Livssynsnøytrale

Sted: Stavanger

Telefon: 51 91 71 45

E-post: btyvand@stavanger.kommune.no

Den norske kirke

Sorgstøttegrupper ved tap av ungdom/voksne barn. Organiseres av diakoner, ledes av 2 pers. med kunnskap om/erfaring med sorg. Livssynsnøytrale

Sted: Stavanger

Telefon: 51 91 71 45 / 51 84 04 00

E-post: btyvand@stavanger.kommune.no

Den norske kirke

Egne sorgstøttegrupper ved tap etter selvmord. Organiseres av diakoner, ledes av 2 personer med kunnskap om/erfaring med sorg. Livssynsnøytrale

Sted: Stavanger

Telefon: 51 91 71 45 / 51 84 04 00

E-post: btyvand@stavanger.kommune.no

Den norske kirke

Sorggrupper for barn/unge som har mistet nære familiemedl. Organiseres av diakoner, 2 ledere m/kunnskap om sorg. Livssynsnøytrale

Sted: Vardesenteret

Telefon: 468 51 982

E-post: sus@vardesenteret.no

Den norske kirke og Kreftomsorg Rogaland

Sorggruppe for unge voksne (16+)

Sted: Stavanger universitetssjukehus, LMS-senteret

Telefon:

E-post: anbjorg.marie.aarsheim@hotmail.no

Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Møteplass for foreldre som har mistet barn. Møtes flere ganger i halvåret. Meld din interesse til anbjorg.marie.aarsheim@hotmail.no. ler mer på lub.no/fylkeslag/rogaland

Sted: Prestekontoret, SUS

Telefon: 51518750 / 51518751 / 51518794

E-post: lble@sus.no

Stavanger Universitetssjukehus

Ved Stavanger Universitetssjukehus har vi to tilbud: 1. Gruppe for foreldre som mister barn perinatalt. 2. Gruppe for foreldre som mister barn i krybbedød, ulykker, kreft eller annen sykdom

   Sorggrupper.no er drevet av

 

 

 

Siden er finansiert av