Sorggrupper.no

Sandnes kommune

Tilbud i Sandnes kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.


Sted: Sandnes/Sola/Jæren

Telefon: 91151070

E-post: solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no

Den Norske Kirke

Sorggruppe ved tap av ektefelle/samboer. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsn�ytrale

Sted: Sandnes/Sola/Jæren

Telefon: 91151070

E-post: solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no

Den Norske Kirke

Sorggrupper for ungdom (13-20 �r) ved tap av foreldre eller s�sken. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsn�ytrale.

Sted: Sandnes og J�ren

Telefon: 91151070

E-post: solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no

Den Norske Kirke

Sorggrupper for voksne barn (fra 20 �r og oppover) ved tap av foreldre eller s�sken. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. livssynsn�ytrale.

Sted:

Telefon: 91151070

E-post: solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no

Den Norske kirke

Sorggrupper for foreldre ved tap av voksne barn (fra 13 �r og oppover) ved sykdom eller ulykker. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg. Livssynsn�ytrale.

Sted:

Telefon: 91151070

E-post: solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no

Den Norske kirke

Sorggrupper for voksne ved tap av barn eller ektefelle ved selvmord. Organiseres av diakoner. Ledes av 2 personer med kunnskap om og erfaring med sorg.Livssynsn�ytrale

Sted:

Telefon: 91151070

E-post: solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no

Den Norske kirke/Sandnes kommune

Sorggrupper for barn (barneskolealder) i samarbeid med kommunens skolehelsetjeneste.

   Sorggrupper.no er drevet av

 

 

 

Siden er finansiert av