Sorggrupper.no

Kristiansand kommune

Tilbud i Kristiansand kommune, sortert alfabetisk. Klikk på en av tilbudene for å lese mer.


Sted: Kristiansand

Telefon: 99162223

E-post: kontakt@barnepalliasjon.no

Foreningen for barnepalliasjon FFB

Ventesorg - Workshop for foreldre med alvorlig syke og døende barn. Formålet med samlingen er å hjelpe foreldre til å få innsikt i egen psykologi, egne reaksjoner og tankespor. Foreldregruppens erfaringer vil bli vektlagt. De fleste tiltakene og hjelpen som finnes i dag har fokus på sorgen etter et dødsfall, mens ventesorg og de emosjonelle utfordringene for foreldre med barn og unge med andre alvorlige og livstruende sykdommer enn kreft, ikke får noe særlig fokus underveis i det kliniske arbeidet, eller fra de offentlige tjenestetilbudene eller i hjelpeapparatet. Vi ønsker med dette også som forening å få mere kunnskap om hvordan vi kan bistå foreldrene med å mestre situasjonene bedre.

Sted: Strømme senter

Telefon: 92852098

E-post: birgit.senumstad@kristiansand.kommune.no

Kristiansand kommune

Sted: Familiens hus øst- Kristiansand

Telefon: 92852098

E-post: birgit.senumstad@kristiansand.kommune.no

Kristiansand kommune

Sorggrupper for barn og ungdom som har mistet søsken eller foreldre. Gr 1. 5-7 kl Gr 2. 8-10 kl

Sted: Kristiansand

Telefon: 92852098

E-post: birgit.senumstad@kristiansand.kommune.no

Kristiansand kommune, Familiens hus

Oppstart av nye grupper, jan 2016 Gr 1. 5-7 kl Gr 2. ungdomsskolen

Sted: Familienshus øst

Telefon: 92852098

E-post: birgit.senumstad@kristiansand.kommune.no

Kristiansand kommune, Familienshus øst

Sorggrupper høsten2014 1. 4-7 kl 2. Ungdomsskolen Onsdager kl 14-16 fra nov. 2014

Sted: Kristiansand

Telefon: 22 54 52 00

E-post: post@lub.no

Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Sorgstøttetilbud ved behov. . Møtested varierer. Interesserte kan ta kontakt med LUB på post@lub.no Se også lub.no/fylkeslag/agder

Sted: Temamøter og grupper foregå i ulike kirker i Kristiansand.

Telefon: 38196800

E-post: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no

Sorg og omsorg Kristiansand

Sorggrupper for voksne ved tap av ektefelle/samboer,barn eller foreldre. Åpen temakveld om sorg hvert år i slutten av oktober. Gruppestart foregår kontinuerlig når det er nok deltakere med noenlunde likt tap. 5-8 deltakere + 2 ledere i hver gruppe. Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro. Påmelding til diakon Tone Benestad,Lund kirke tlf. 38196871

   Sorggrupper.no er drevet av

 

 

 

Siden er finansiert av